بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۸ مطلب با موضوع «............معماران خارجی :: ..........ک گ ل م» ثبت شده است

۰۵
آبان
۹۴

Le Corbusier

لوکوربوزیه


... من ترسیم­ کردن را به حرف­ زدن ترجیح می­دهم، زیرا ترسیم­ کردن سریع­تر است و مجال کمتری برای دروغ­ گفتن باقی می­گذارد ...

۰۴
آبان
۹۴

Mario Botta

ماریو بوتا


... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از طریق بافت و رنگ آنها بدست میآید، زبانی حاصل میشود که میتواند مکمل اندیشه و راهگشای معماری باشد ...

۰۴
آبان
۹۴

Michael Graves

مایکل گریوز۰۴
آبان
۹۴

Ludwig Mies van der Rohe

لودویگ میس ون در روهه


... معماری زمانی آغاز می­شود که شما دو آجر را با دقت پیش هم می­گذارید ...

۰۴
آبان
۹۴

Louis Kahn

لویی کان


... پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم ...

۰۳
آبان
۹۴

Louis Sullivan

لوئی سالیوان۰۳
آبان
۹۴
۰۳
آبان
۹۴

Konstantin Melnikov

کنستانتین ملنیکوفپشتیبانی