بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بزرگان معماری» ثبت شده است

۲۷
آبان
۹۴

Hadi Mirmiran

هادی میرمیران


... معماری رد زمان است برفضا ...

۲۶
آبان
۹۴

Hadi Tehrani

هادی تهرانی


... یک معمار خوب باید یک طراح خوب هم باشد ...

۲۵
آبان
۹۴

Hooshang Seyhoun

هوشنگ سیحون


... کلام آخر من ایران است ...

۲۴
آبان
۹۴

Vartan Hovanessian

وارطان هوانسیان۲۴
آبان
۹۴

Gabriel Guevrekian

گابریل گورکیان۲۴
آبان
۹۴
۲۰
آبان
۹۴

Faramarz Sharifi

فرامرز شریفی۱۹
آبان
۹۴

Farshid Moussavi

فرشید موسوی۱۸
آبان
۹۴

Abdolaziz Farmanfarmaian

عبدالعزیز فرمانفرمائیان۱۷
آبان
۹۴

Abdolreza Zokaei

عبدالرضا زکاییپشتیبانی