بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ریچارد میر» ثبت شده است

۲۲
مهر
۹۴

Richard Meier

ریچارد میر


... اثرمعماری مثل فرزند یک معماراست که معمارتمام آموخته‌ها وتجربه‌های خودرا دراختیارآن قرارمی‌دهد ...

پشتیبانی