بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۱ مطلب با موضوع «............معماران خارجی :: س ش ص ض ط ظ» ثبت شده است

۲۸
مهر
۹۴

Santiago Calatrava

ساتیاگو کالاتراوا


... معمار یک طراح نیست بلکه طراحی ابزار یا تکنیکی است برای کسب پتانسیل ایده هایی که او را مجذوب می کنند ...

پشتیبانی