بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۵ مطلب با موضوع «............معماران خارجی :: ...........ج چ ح خ» ثبت شده است

۱۳
مهر
۹۴

Charles Gwathmey

چارلز گواتمی۱۳
مهر
۹۴

Charles Moore

چارلز مور۱۳
مهر
۹۴

Charles Rennie Mackintosh

چارلز رنه مکینتاش۱۳
مهر
۹۴

John Hejduk

جان هیداک


... معماران باید به خلق عملکردهای جدید توجه کنند ...

۱۱
مهر
۹۴

James Stirling

جیمز استرلینگپشتیبانی