بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۸ مطلب با موضوع «............معماران خارجی :: ............ن و ه ی» ثبت شده است

۱۲
آبان
۹۴
۱۱
آبان
۹۴

Hans Hollein

هانس هولاین


 ... همه معمارند و همه چیز معماری است ...

۱۱
آبان
۹۴

Hans Scharoun

هانس شارون۱۰
آبان
۹۴

Walter Gropius

والتر گروپیوس


 ... از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند ...

۰۹
آبان
۹۴

Victor Horta

ویکتور اورتا۰۹
آبان
۹۴

 William le baron Jenney

ویلیام لی برون جنی۰۹
آبان
۹۴

Nicholas grimshaw

نیکولاس گریمشاو۰۷
آبان
۹۴

Norman Foster

نورمن فاستر


معماری چیزی نیست که در ذهن منتقد باشد معماری در مورد زندگی واقعی است، درباره مردم است، درباره مسکن دادن به مردم و تأمین نیازهای ایشان است.

پشتیبانی