بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۷ مطلب با موضوع «............معماران خارجی :: ............د ذ ر ز ژ» ثبت شده است

۲۵
مهر
۹۴

Zaha Hadid

زاها حدید


... ۳۶۰ درجه وجود دارد، پس چرا به یکی چسبیدیم؟ ...

۲۵
مهر
۹۴

Rem Koolhaas

رم کولهاس


... معماری فعالیتی صرفاً در جهت پاسخگویی به نیازهای کارفرماها نیست، بلکه معماری فعالیتی است که تولید دانش می کند ...

۲۴
مهر
۹۴

Renzo Piano

رنزو پیانو


... مایه تأسف است که آدم به عنوان معمار ابزار و امکانات جدیدی در دسترس داشته باشد، اما نخواهد از آنها استفاده کند ...

۲۳
مهر
۹۴

Richard Rogers

ریچارد راجرز


... معماری هنر شکل دادن به آن چیزی است که ما مرتباً در آن به نمایش میپردازیم ...

۲۲
مهر
۹۴

Richard Meier

ریچارد میر


... اثرمعماری مثل فرزند یک معماراست که معمارتمام آموخته‌ها وتجربه‌های خودرا دراختیارآن قرارمی‌دهد ...

۲۲
مهر
۹۴

Robert Venturi

رابرت ونچوری


... خانه خانه است و باید دارای نمادهای خانه در هر فرهنگ و جامعه باشد ...

۱۵
مهر
۹۴

Daniel Libeskind

دنیل لیبسکیندپشتیبانی